Poskytované právní služby

Má advokátní kancelář Vimperk je zaměřena především na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní právo, rodinné právo, pracovní právo, vymáhání pohledávek nebo vymáhání náhrady škody na zdraví a dopravní nehody.

Zastupuji klienty ve výše uvedených oblastech práva před soudy, státními orgány a správními úřady, sepisuji smlouvy, listiny, právní rozbory a poskytuji kvalitní, rychlé a finančně přijatelné právní poradenství ve výše uvedených oblastech práva.

Nejčastější okruhy práva:

občanské právo
obchodní právo
trestní právo
správní právo
rodinné právo
pracovní právo
rozhodčí řízení
insolvenční právo