Občanské právo- advokátní kancelář Vimperk

Občanské právo – specializace na vymáhání náhrady škody na zdraví, zejména z titulu dopravních nehod, náhrada nemajetkové újmy, převod podílového spoluvlastnictví domu na jednotlivé bytové jednotky, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, dědění, nájemní právo, sousedská práva, zajištění závazků, sepis všech druhů smluv (např. smlouva o převodu nemovitostí, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, nájemní smlouva, smlouva o úschově, smlouva zprostředkovatelská, příkazní smlouva), sepis nejrůznějších plných mocí a předběžných opatření.