Obchodní právo- advokátní kancelář Vimperk

Obchodní právo – založení obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, změny v obchodních společnostech a jejich zápis do obchodního rejstříku, právo nekalé soutěže, náhrada škody, zajištění závazků, sepis všech druhů smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o prodeji či nájmu podniku, zasilatelská smlouva, mandátní smlouva, komisionářská smlouva, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o tichém společenství).