Správní právo- advokátní kancelář Vimperk

Správní právo – zastupování v přestupkovém řízení a v ostatních správních řízeních, jednání se státními orgány a správními úřady.