Rodinné právo- advokátní kancelář Vimperk

Rodinné právo – sepis podání a zastupování v řízení o výživném pro nezletilé děti, výživném pro manželku, příspěvku na výživu rozvedené manželky, rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, o úpravu styku rodičů s nezletilými dětmi apod.