Ceník právních služeb

Právní poradenství on-line přes internet nebo osobně v advokátní kanceláři

Od 1.000,- Kč/hod. (konečná odměna je dohodnuta s klientem podle rozsahu poskytnuté právní služby). Kontaktovat mě můžete online nebo mě navštívit v advokátní kanceláři Vimperk.

Sepis listiny či smlouvy a jednotlivé právní zastoupení klienta v soudním sporu, ve správním řízení nebo v jiném řízení

Odměna a hotové výdaje jsou stanoveny buď podle advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění), nebo jsou dohodnuty s klientem individuelně podle složitosti věci.

Právní zastoupení na dobu určitou či neurčitou (paušální zastoupení)

Odměna a hotové výdaje jsou placeny pravidelně měsíčními platbami ve sjednané výši dle rozsahu poskytovaných právních služeb, což je vhodné pro klienty, kteří mají dlouhodobější potřeby právních služeb. V tomto případě mají klienti zvýhodněnou sazbu odměny za právní služby a jejich případy jsou vyřizovány přednostně.

Předplacené právní služby

Klient si může dopředu předplatit libovolný počet hodin právních služeb, které může využít jak pro právní poradenství, tak pro právní rozbory, sepis listin, sepis smluv či právní zastoupení v soudním sporu, ve správním řízení či v jiném řízení. Předplacené hodiny musí být vyčerpány nejpozději do 1 kalendářního roku, jinak propadají. Odměna za 1 hodinu právní pomoci činí 1.000,- Kč.

Právní služby je možné provádět bezhotovostní formou na můj bankovní účet 197462291/0600 vedený u MONETA Money Bank nebo v hotovosti.