Občanské právo- advokátní kancelář Vimperk

Občanské právo – vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena, podílové spoluvlastnictví, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, dědění, nájemní právo, bytové právo, právo nebytových prostor, sousedská práva, zajištění závazků, sepis všech druhů smluv (např. smlouva o převodu nemovitostí, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, nájemní smlouva, smlouva o úschově, smlouva zprostředkovatelská, příkazní smlouva) a sepis nejrůznějších plných mocí.